Assajos

Entre Setmana


MAIG
Dijous 2   
18 h. Escena 3   Acte 3 (Amàlia Sancho,Rita Pous) 
19 h. Escena  1 Acte 2 (Amàlia  Sancho)
Divendres 3 
18 h  Escena 2 acte 3 ( Natalia Bedmar i Quim Moreno)
Dilluns 6       
18h Escena 8 acte 3  (Josep Mª Casasús, Amàlia Sancho, Anna Vieco ,
                                 Margarita Mañas, Anna  Ramos, Raquel Reina, David Irurtia)
19 h Escena 7 acte 2 (Josep Mª Casasús,Amàlia Sancho,Anna Ramos,Raquel Reina,
                                        Margarita Mañas, Anna Vieco, )
Dimarts 7  
18h -20 h Escena 5 Acte 1-Escena 2 i 6 Acte 2 (Quim i Gianna Moreno, Enric      Gabarró)
Dimecres 8   ------------------------------------------------------------------------------
Dijous 9  
18h   Escena 2 Acte 2 (Adrià Merino, Enric Gabarró)
18’30 h Escena 2 Acte 3 (Quim Moreno,Mónica Font,Cati Martínez,Anna Matas)
Divendres 10  
18 h Escena 3 acte 1 (Llibert Verdaguer,Mercè Solano,Nuri Ventura,Sofía Peralta,Berta Gabarró)
19 h Escena 5 acte 1 (Quim Moreno-Mª Carme Díaz-Arnau)
Dilluns 13     
18 h Escena 5 acte 2 (Montse Quero, Josep Mª Casasús)
18´45h Escena 7 acte 2 (Josep Mª Casasús, Anna Ramos, Raquel Reina,Margarita Mañas,)
Dijous 16     
18 h  Escena 2 Acte 3 (Quim Moreno,Mónica Font,Cati Martínez,Anna Matas)
19 h   Escena 1 Acte 2  (Amàlia Sancho, Rafa Clemente)
Divendres 17 
18 h Escena 2 Acte 3 (Quim Moreno, Natàlia Bedmar,Enric Aguilera, Raúl Bedmar)
19 h Escena 5 acte 1 (Quim Moreno, Mª Carme Díaz-Arnau)
20 h Escena 6 Acte 3 (Raúl Bedmar,Anna Vieco, Anna Ramos, Margarita Mañas)
Dimarts 21    
18h -20 h Escena 5 Acte 1-Escena 2 i 6 Acte 2 (Quim i Gianna Moreno, Enric      Gabarró)
Dimecres 22  
18 h Escena 3 i 4 Acte 2 (Montse Quero, Emma Cañavate)
18´45h Escena 5 Acte 2 (Josep Mª Casasús , Montse Quero)
Dijous  23     
18 h Escena 3 acte 3 (Amàlia Sancho, Rita Pous)
19 h Escena 4 Acte 3 (Miquel Morte,Enric Aguilera,Margarita Mañas,Anna Vieco)
Divendres 24  
18 h Escena 5 acte 1 (Quim Moreno, Mª Carme Díaz-Arnau)
18´45 h Escena 1 i 7 de l´Acte 3 (Gina Centelles, Àlvar Peralta)
19´30 h Escena 6 Acto 2 (Xon Utset,Anna Ramos i Anna Surdé)
       Escena 7 Acte 3 (Margarita Mañas,Anna Surdé,Xon Utset, Anna Ramos,Gina Centelles i Àlvar Peralta)
Dilluns 27        
18 h Escena 8 Acte 3 ((Josep Mª Casasús, Amàlia Sancho, Anna Vieco ,
                                 Margarita Mañas, Anna  Ramos, Raquel Reina, David Irurtia)
19h Escena 3 acte 3 (Rita Pous,Amàlia Sancho,Xon Utset,David Irurtia, Margarita Mañas)                                
Dimarts 28     
18 h Escena 5 Acte 1-Escena 2 i 6 Acte 2 (Quim i Gianna Moreno, Enric  Gabarró)
Dimecres 29   
18 h Escena 3 ,4 Acte 2 (Montse Quero, Emma Cañavate)
Dijous 30         
18 h Escena 5 Acte 3 (Andreas Sánchez,Xavier Morte)
19 h   Escena 1 Acte 2 (Amàlia Sancho, Rafa Clemente)
Divendres 31  
18 h Escena 2 Acte 3 (Quim Moreno, Natàlia i Raúl Bedmar,Enric Aguilera)
19 h Escena 1,7 Acte 3 ( Gina Centelles, Àlvar Peralta)                          

1ª setmana de juny  descans i ens trobem el dia 8 a les 15 h al TEATRE ALEGRIA

Caps de Setmana


ABRIL
Dissabte DIA 6         Escena 5 acte 1
Diumenge DIA 7      ASSAIG  1ª  PART (ESCENA 1 ACTE 1  A   ESCENA 4  ACTE 2)
Dissabte DIA  13    
16,30 h Escena 3 Acte 3 (Rita Pous ,Núria Parra,Pau Geis,Martí Gabarró
                                                 Santi Ortiz, Marta Bautista, David Jiménez)                
17,30 h Escena 3 Acte 3  (Rita Pous,Amàlia Sancho,Pere Geis,Xon  Utset,                                                         
                                                 David Irurtia i els nens convocats a les 16,30 h)
 18 h 45´  Escena 1 acte 2 (Amàlia Sancho,Enric i Rafa Clemente,Margarita Mañas, Anna Surdé)
Dissabte DIA 20     
16,30h Escena 3 acte 2- (Montse Quero , Emma Cañavate, Laura Hiciano,Clara Martínez, Idoia i Jana Irurtia)
18h  Escena 5 acte 2 (Josep Mª Casasús, Montse Quero, Margarita Mañas,Anna Surdé, David Irurtia, Pere Geis, Anna Vieco, Ana Ramos,Xon Utset, Javier Peralta, mª Carme Díaz,          Raquel Reina, Amàlia Sancho )         
Diumenge DIA 21   ASSAIG  1ª  PART (ESCENA 1 ACTE 1  A   ESCENA 4  ACTE 2)
10 h. Escena 2 acte 2 (Gianna i Quim Moreno, Enric i Martí Gabarró, Adrià Merino,Pau Clemente, Pau i Andrea Granado,Núria Parra)
11h. TOTS
Dissabte DIA 27     
16,30h  persecucions,caigudes escena 8 acte 3  (Pere Geis, Anna Vieco,Amàlia Sancho,Josep                 Mª Casasús, Llibert Verdaguer, Enric Aguilera)
 17,30 Escenes 3,4,5,6,7,8  de l´Acte 3 (3:Rita Pous,Amàlia Sancho, Pere Geis,Xon  Utset,                                                         
  David Irurtia , Núria Parra,Pau Geis,Martí Gabarró,Santi Ortiz, Marta Bautista, David Jiménez                                     
4: miquel Morte,Enric Aguilera,Anna Vieco, Margarita Mañas,
5:Andreas Sánchez, Estel Paloma, Xavier Morte
6: Andreas Sánchez, Biel Casasús,Raúl Bedmar,Anna Vieco,Ana Ramos,Margarita Mañas
7:Gina Centelles, Àlvar Peralta, Xon Utset, Ana Ramos,Margarita Mañas,Anna Surdé,
8- llibert Verdaguer,  Enric Aguilera,Anna Vieco, Amàlia Sancho,Pere Geis, Josep Mª Casasús,Ana Ramos,Margarita Mañas,Raquel Reina,David Irurtia)
MAIG
Dissabte DIA 4     
16,30 h Escena 3 acte 2 (Montse Quero , Emma Cañavate, Laura Hiciano,Clara Martínez, Idoia i    Jana Irurtia)
18h Escena 1 Acte 2 (Amàlia Sancho,Enric i Rafa Clemente, Margarita Mañas, Anna Surdé)
Diumenge DIA 5       ASSAIG 2ª PART (ESCENA 5 ACTE 2  A  ESCENA 8 ACTE 3 )
 10h. Escena 2 i 3 de l´Acte 3 (Natalia i Raúl Bedmar,Quim Moreno, Mónica Font,Anna Matas, Cati Martínez,Enric Aguilera,Rita Pous, Amàlia Sancho, Martí Gabarró,Pau i Pere Geis,Núria Ramos,Santi Ortiz,Marta Bautista, David Jiménez, Xon Utset, David Irurtia)
11h  TOTS
Dissabte DIA 11    17 hEscena 8 acte 2 (Biel Casasús, Miquel i Xavi Morte)
                                18h Escena 5 acte 3 (Estel Paloma, Andreas Sánchez i Xavier Morte)
Diumenge DIA 12    ---------------------------------------------------------
Dissabte DIA 18    16, 30 h escenes 5,6,7,8 de l´Acte 2  (5:Josep Mª Casasús, Montse Quero, Margarita Mañas,Anna Surdé, David Irurtia, Pere Geis, Anna Vieco, Ana Ramos,Xon Utset, Javier Peralta, mª Carme Díaz, Raquel Reina, Amàlia Sancho  6: Rita Pous, Àlvar Peralta, Xon Utset,Anna Surdé,Ana Ramos, Enric Gabarró, Quim Moreno    7: Josep Mª Casasús,Pere Geis, Ana Ramos,Margarita Mañas,Amàlia Sancho.   8: Biel Casasús,Miquel i Xavi Morte)
Diumenge DIA 19   10 h ASSAIG GENERAL 1ª PART (ESCENA 1 ACTE 1  A   ESCENA 4  ACTE 2)
Dissabte DIA 25  -----------------------------------------------------------
Diumenge DIA 26    10 h ASSAIG GENERAL 2ª PART (ESCENA 5 ACTE 2  A  ESCENA 8 ACTE 3)

JUNY
Diumenge DIA 2  10 h ASSAIG GENERAL- ESCOLA
Dissabte DIA 8  ASSAIG GENERAL-TEATRE ALEGRIA
Diumenge DIA 9 FUNCIONS AL TEATRE ALEGRIA   MATÍ 12 H     TARDA  18 H


Entre SetmanaABRIL
Dimarts 2  18 h  Escena 6 Acte 2  (Enric Gabarró- Quim Moreno)
Dimecres 3         ---------------------------------------------------------------
Dijous 4          18 h Escena 8 Acte  2 (Miquel i Xavi Morte, )
Divendres 5    18h. Escena 1 acte 3- Escena 7 Acte 3 (Gina Centelles, Àlvar Peralta)
                        19 h. Escena 2 Acte 3  (Raúl i Natalia Bedmar, Enric Aguilera)
Dilluns 8         18 h. Escena 5 Acte 2  (Josep Mª Casasús , Montse Quero)
                    19h 15´ Escena 7 Acte 2 (Josep Mª Casasús, Pere Geis,Ana Ramos,
                                        Amàlia Sancho, Margarita Mañas)
                       
Dimarts 9       18 h escena 2 Acte 3  ( Quim Moreno)
Dimecres 10   18h Escena 3 acte 2 (Montse Quero)
Dijous 11        18 h  Escena 5 Acto 3  ( Andreas Sánchez, Xavi Morte)
                                  Escena 8 Acte 2  (Miquel i Xavier Morte)
Divendres 1218 h. Escena 2 Acte 3  ( Quim Moreno, Natalia Bedmar)
                        19h 15´ Escena 3 Acte 1 ( Nuri Ventura, Mercè Solano i Llibert Verdaguer)
                         20 h    Escena 6 acte 2   ( Xon Utset, Anna Surdé,Ana Ramos)

 Dilluns 15      18 h. Escena 8 acte 3  (josep Mª Casasús, Amàlia Sancho, Anna Vieco ,Pere Geis
                        19 h Escena 8 acte  3 (els convocats a les 18 h més : Margarita Mañas,
                                 Ana  Ramos, Raquel Reina, David Irurtia)
Dimarts 16    18 h. Escena 6 Acte 2 (Quim Moreno, Enric Gabarró) 
                        19h   Escena 2 Acte 3 (Quim Moreno)
Dimecres 17  18 h  Escenes Beppo (Enric Gabarró ) Escenes Cassiopea (Biel Casasús)

Dijous 18       18 h Escena 3 acte 3  (Amàlia Sancho, Rita Pous)
                       
Divendres 19   18 h Escena 7 Acte 3  -Escena 1 Acte (Gina Centelles, Àlvar Peralta)
                    19h   Escena 6 acte 2 (Xon Utset, Anna Surdé, Ana Ramos)
                              Escena 4 acte 3 (Margarita Mañas, Anna Vieco)
                              Escena 7 acte 3 (Xon Utset, Ana Ramos,Margarita Mañas,Anna Surdé)
                                         
Dimecres 24    18h Agent BLW/(Montse Quero )

Dijous 25        18 h  Escena 8 Acte 2  ( Miquel i Xavi Morte )
                         19 h Escena 5 Acte 3  ( Andreas Sánchez, Xavi Morte)

Divendres 26  18 h Escena 3 acte 1 (Mercè , Nuri Ventura,Llibert Verdaguer)
                          19 h Escena 6 acte 2 (Xon Utset,Ana Ramos,Anna Surdé)
                                   Escena 4 acte 3 (Margarita Mañas, Anna Vieco)
                                   Escena 7 acte 3 (Xon Utset, Ana Ramos ,Margarita Mañas,Anna Surdé)

Dilluns 29         18h Escena 5 acte 2 (Josep Mª Casasús, Montse Quero)
                           19h Escena 8 acte 2 (Biel Casasús,Miquel i Xavi Morte)

Dimarts 30       18h Escenes Beppo-Gigi-Momo (Quim i Gianna Moreno,Enric Gabarró)
MAIG
Dijous 2    18 h. Escena 3   Acte 3 (Amàlia Sancho,Rita Pous) 
                  19 h. Escena  1 Acte 2 (Amàlia  Sancho)
Divendres 3  18 h  Escena 2 acte 3 ( Natalia Bedmar i Quim Moreno)
                       19 h  Escena 6 acte 3 (Raúl Bedmar,Anna Vieco,Ana Ramos,Marga Mañas)
Dilluns 6         18 h Escena 8 acte 2(Biel Casasús,Miquel i Xavi Morte)
                         19h Escena 8 acte 3  (josep Mª Casasús, Amàlia Sancho, Anna Vieco ,Pere Geis
                                 Margarita Mañas, Ana  Ramos, Raquel Reina, David Irurtia)

Dimarts 7   18h Escena 5 Acte 1 (Quim i Gianna Moreno, Enric Gabarró)
Dimecres 8   A determinar
Dijous 9         a determinar
Divendres 10   18 h Escena 5 acte 1 (Quim Moreno-Mª Carme Díaz-Arnau)
                           19 h Escenes homes grisos (a concretar)
Dilluns 13      Escena 5 acte 2- Escena  3 Acte 3- Escena 7 acte 2- Altres
Dimecres 15       Resta segons procés
Dijous 16
Divendres 17
Dimarts 21
Dimecres 22
Dijous  23
Divendres 24
Dilluns 27    
Dimarts 28
Dimecres 29
Dijous 30
Divendres 31

ASSAJOS GENERALS


Diumenge 7 d'bril - assaig 1ª part (de 10:00h a 14:00h)

Diumenge 19 de maig - assaig 1ª part ESCOLA

Diumenge 26 de maig - assaig 2ª part ESCOLA
.
Diumenge 2 de Juny - assaig general ESCOLA

Dissabte 8 de juny - assaig general TEATRE ALEGRIA (tarda)

ASSAJOS  MES DE FEBRER


Dia 2
Dia 9
Dia 16
Dia 23
 
BD6 dissabte
BD6 dissabte
ESCOLA dissabte
ESCOLA dissabte


16,30 a 18 h.
Escena 4 acte 1    “Momo i els nens”
Natàlia Bedmar
Pau Geis
Pau Clemente
Nacho Castell
Marta Bautista
Santi Ortiz
Núria Parra
Pau Granado
Paula Bedmar


 18 -19, 45´ h     Escena 2 Acte 2    "La Momo i els seus amics sospiten"

Quim Moreno
Gianna Moreno
Enric Gabarró
Martí Gabarró
Adrià Merino
Pau Clemente
Pau Granado
Núria Parra
Andrea Granado


16,30 h.- 18,30 h.
 Escena 3 Acte 2
"Bebegirl i l´agent BLW/"

Montse Quero
Emma Cañavate
Laura Hiciano
Idoia Irurtia
Jana Irurtia
Clara Martínez 18,30-19,45´ h
Escena 5 acte 1
"Grup turistes"

Quim Moreno
Lina Romero
Raquel Reina
MªC. Díaz
Arnau García16,30 h a  18 h
Escena 4 Acte 2
"Assamblea general"

Martí Gabarró
Pau Clemente
Paula Bedmar
Nacho Castell
Pau Geis
Adrià Merino
Núria Parra
Marta Bautista
Cèlia Martínez
Santi Ortiz
Pau Romero
Arnau Sanz
Quim Moreno
Emma Cañavate
Enric Gabarró
David Jiménez


18h a 20 h
Escena 4 Acte 2  els nens que toquin instruments amb la Bel Mª-Acció musical i l´Arnau Sanz

16,30 h a 18,30h
Escena 2 Acte 1

Maria Martínez
Àngels Font
Montse Cabrera
David Irurtia
J.Carles Castell
Txell Castells
Noelia Lozano
18,30 h a 20 h
Escena 5 acte 1
"Grup turistes"

Quim Moreno
Lina Romero
Raquel Reina
MªC. Díaz
Arnau GarcíaASSAJOS DE FEBRER DE DILLUNS A  DIVENDRES


Divendres 1 a les 18 h a LA RODA  : Escena majordom-Momo(Raúl-Natàlia Bedmar)

Dimarts 5 – a les 18h. LA RODA        Escena 3 Acte 3  (Rita-Amàlia)

Dijous 7-     a les 19h  LA RODA       Beppo (Enric Gabarró)

Divendres 8 a les 18h LA RODA        Escena 5 acte 1 (Gianna-Quim)

Dijous 14 a les 18h . LA RODA          Escena 3 acte 1 (Mercè-Núria i Llibert Verdaguer)
Divendres 15 a les 18h a LA RODA.   Escena 2 acte 1 (Maria Martínez i Àngels Font)
***Dimarts 19 a les 18 h  LA RODA     Escena 5 acte 1 (Gianna-Quim)
Dijous    21 a les 18 h a   LA RODA   Escena 4 acte 3  (Miquel Morte-Enric Aguilera)

***Canvi de dia!!!!


ASSAJOS  MES DE MARÇ


Dia 2
dissabte
Dia 3
diumenge
Dia 9
dissabte
Dia 16
dissabte
Dia17
diumenge
 Dia 23
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA


16,30 a 20h


Escena1 Acte 2

Rafa Clemente
Enric Clemente
Amàlia Sancho


10h a 14h
    
De 10-12 h
Escena 2 acte 3

Cati Martínez
Mónica Font
Anna MatasDe 12-14 h

Quim Moreno
Natàlia Bedmar
Raúl Bedmar
Enric Aguilera
Cati Martínez
Mónica Font
Anna Matas


16,30 h a 20h

De 16,30-18,30
Escena 4 acte 2
"Assamblea general"

Quim Moreno
Emma Cañavate
Enric Gabarró
Martí Gabarró
Berta Gabarró
Pau Clemente
Paula Bedmar
Nacho Castell
Manu Castell
Pau Geis
Ivo Irurtia
Cesc Cañavate
Adrià Merino
Núria Parra
Lucia Peralta
Albert Paloma
Marta Bautista
Cèlia Martínez
Santi Ortiz
Pau Romero
Andrea Romero
Arnau SanzDe 18,30-20,30 
Escena 5 acte 1

Quim-Giannna
Enric Gabarró16,30 -20 h

De 16,30 a 18 h  Escena 4 Acte 1 
Momo i els nens”
Natàlia Bedmar
Pau Geis
Pau Clemente
Nacho Font
Marta Bautista
Santi Ortiz
Núria Parra
Pau Granado
Paula Bedmar


De 18 a 20h    
Escena 2 Acte 2
La Momo i els seus amics sospiten”
Quim Moreno
Gianna Moreno
Enric Gabarró
Martí Gabarró
Adrià Merino
Pau Clemente
Pau Granado
Núria Parra
Andrea Granado
10 a 14 h

De 10 a 12h
Esc 2 Acte 1


Maria Martínez
Àngels Font
Montse Cabrera
David Irurtia
J.Carles Castell
Txell Castells
Noelia LozanoDe 12- 14h
Escena 1 Acte 2

Rafa Clemente
Enric Clemente
Amàlia Sancho

---------ASSAJOS DE DILLUNS A DIVENDRES DEL MES DE MARÇ

Setmana del  4 al 8
Dimarts 5  18 h. Escena 5 acte 1 i Escena 2 acte 2 (Quim i Gianna Moreno,Enric Gabarró)
                              Fragments Gigi-Beppo Escena 4 acte 2 (Quim Moreno,Enric Gabarró)
Divendres 8  18-19h Escena 2 acte 2 -Escena 3 acte 3(Núria Parra-Martí Gabarró)
                        19-20h  Escena 7 acto 3   (Álvaro Peralta-Gina Centelles)
                                       Escena 1 acto 3   (Álvaro Peralta- Aida Oviedo)
Setmana 11 al 15
Dilluns 11   
a les 18h. Personatge : Beppo (diferents escenes)
19h 15´ Escena 4 acte 3 (Margarita Mañas,A.Vieco, Miquel Morte i Enric Aguilera)
Dimarts 12   18 h Escena 3  acte 3 ( Rita Pous, Amàlia Sancho)
Dimecres 13   18 h  Biel Casasús- Enric Aguilera  (moviment- recorreguts, diferents escenes)   
Dijous 14      18h Pau i Pere Geis (diferents escenes)                                         
 Divendres 15  
18-19 h  Escena 2 acte 1 (Maria Martínez,Àngels Font)
19h-  Escena 6  Acte 3 (Raúl Bedmar,Anna Vieco,Ana Ramos,Margarita Mañas)
          Escena 7  Acte 3  (Xon Utset, Ana Ramos, Margarita Mañas,Noelia Lozano,Gina Centelles, Álvaro Peralta )
Setmana del 18 al 22
Dilluns 18   18 h Escena 7 acte 2 (Ana Ramos, Pere Geis,Margarita Mañas,J.Mª Casasús,Amàlia)
Dimarts 19 18 h . Escena 5 acte 1 i Escena 2 acte 2 (Quim i Gianna Moreno,Enric Gabarró)
                                Fragments Gigi-Beppo Escena 4 acte 2 (Quim Moreno,Enric Gabarró)
 Dijous 21      18 h Escena 8 acte 2 (Miquel i Xavier Morte, Biel Casasús)
Divendres 22   18 h  Escena 3 Acte 1 (Núria Ventura, Mercè Solano, Berta Gabarró ,Sofía Peralta,  Llibert Verdaguer)


ASSAJOS  SETMANA SANTA   25,26,27 


Dia 25  matí    11h Nines:  Laura Hiciano, Idoia i Jana Irurtia ,Clara Martínez   
             Tarda  a les 17 h Escena 5 acte 3   ( Andreas i Xavi Morte)
Dia 26 matí   11 h   Personatge : Beppo   (diferents escenes)
          Tarda    a les 17 h    Escena 1 acte 2   (Amàlia Sancho, Enric i Rafa Clemente) 

ASSAJOS MES D´ABRIL (DE MOMENT)
Dia 6
Dia 7  (DIUMENGE)
ESCOLA
ESCOLA

16,30 a 20 h.

Escena 5 acte 1

De  16,30 a 18h

Enric Gabarró
Gianna Moreno
Quim Moreno

De 18h a 20,30 h

Enric Gabarró
Quim Moreno
Gianna Moreno
Lina Romero
Raquel Reina
MªC. Díaz
Arnau García


       10h a 14 h.
    
ASSAIG 1ª  PART 

Això va de l´escena 1 acte 1 a l´escena 4 acte 2Febrer
L
M
M
J
V
S
D

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
23
24
Març
L
M
M
J
V
S
D1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Abril
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Maig
L
M
M
J
V
S
D


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Juny
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 8 de Juny : de 9h  a   14 h      9 juny:   de 20h a   24h   2 de  juny:  de 10h  a  20 h

Setmana Santa  : matins  10h a 13,30 h   tardes  17h a  20, 30´   excepte dia 27 (només matí)

Dissabtes  :   de  16 h   a    20, 30 h       Diumenges:   de  10 h a  14 h