La preparació

  • Temporalització de tasques


DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY

8 i 9 de juny
assajos-funcions

reunió amb cultura

grups reunió

banc d'aliments
INTERPRETACIÓ
DISSENY-RECERCA RECURSOS
CONSTRUCCIÓESCENOGRAFIA
MÚSICA


cançó-piano

efectes-atmosfèrics
DISSENY i RECERCA
CONFECCIÓVESTUARI
RECERCA UTILLERIAATREZZO

TRANSPORTS

DISSENY
Assaig-

LLUMS
funcionsMAKING-OFF

Seguiment procés

Gravació de l´obra

Projecció
DIFUSIÓ
 LA RODA
Concurs cartell

confecció CARTELLprograma /cartell

Repartir cartellsFINANCES

Recerca espònsors

Altres

Venda d´entrades  • L’escenografia

Vol representar les ruïnes d'un amfiteatre. És un element central semi-circular composat per dues peces. L´una és el lloc on viu el personatge central, la Momo i l´altre és una grada on es reuneixen els nens i que es fa servir també per situar altres llocs de l´obra. .

També hi ha dos espais que simbolitzen les forces en col·lisió: La casa d'Enlloc i la Caixa del Temps, representades per dues portes singulars.

  • Els personatges i el plantejament del repartiment

Aquesta versió teatral conte 21 escenes i ha estat feta pensant perquè el nucli escolar de sisè pugui intervenir, així com també els pares i professors. Hi ha molts personatges que estan repartits entre els 74  actors/actrius .Així les Momos en són 11, el personatge de Cassiopea el fan  5, els homes grisos sumen 19, i els nens/nenes també 19. I encara hi ha més personatges...

Els referents inicials d'aquests personatges, ens serveixen per buscar el vestuari, situar-nos en el context social, visualitzar actituds i sobretot començar a generar d´una manera personal la recerca del personatge.

  • La música

La música té un paper molt important ja que intervé sovint durant l´obra per informar a l´espectador d'aquests dos mons oposats: el de la Momo i els seus amics, i el dels homes grisos. La part de la Momo serà composada per la pianista Sandra Fonte .
A l´escola la professora de música Bel Mª Covas dirigirà el cor de nens que interpretaran el tema principal i una acció musical on els nens tocaran diferents instruments.
Més endavant hi inclourem un track amb el tema principal de Momo.

  • El making-of

Una altra particularitat del present projecte és l’enregistrament documental i visual de tot el procés, des de la primera reunió fins les funcions al teatre. Es fa el seguiment de les persones que hi participen, enregistrament dels assajos, fotografies i entrevistes .