Momo i l'escola

PROJECTE MOMO 6è


El Projecte de Teatre Momo que ha iniciat el grup de mares i pares de sisè de l’Escola La Roda per a aquest curs 2012-2013 és del tot admirable i, com a tal, hi donarem el recolzament necessari per tal que puguin tirar endavant aquest projecte.
És un projecte que comprèn uns objectius molt ambiciosos , dels quals en voldríem destacar:

  • La tasca intergeneracional, ja que intervenen actors de diverses edats (mares, pares i fills)
  • L’afavoriment de la cohesió social, ja que està obert a totes les famílies dels grups de sisè
La forma desinteressada a la qual es vol portar a terme, ja que la recaptació dels guanys de les representacions es destinaran al banc dels aliments.
Hi ha altres aspectes que com a escola  també ens interessaria  destacar,  donat que afavoreixen i complementen aspectes del tot educatius:

  • Pel fet de portar a terme una obra de teatre en si ja s’hi estan treballant aspectes com ara: l’expressió corporal, l’expressió lingüística, l’expressió plàstica i musical...
  • Aprofundir en diverses actituds:  com ara el respecte, l’espera, la col·laboració, l’empatia...ajuden als nois i noies a formar-se com a persona.
  • La col·laboració paral·lela amb l’escola en diverses activitats: conèixer la vida i obra de Michael Ende, preparar alguna peça musical per a l’obra...

Fer possible que propostes com aquestes tirin endavant és del tot satisfactori dins de qualsevol comunitat educativa, perquè ajuden a desenvolupar els diversos objectius que anteriorment hem esmentat. Seria del tot necessari que aquestes propostes també fossin avalades pels ens culturals de la ciutat, per tal d’afavorir que aquestes actituds educatives i desinteressades arribin a fer-se  ressò  a la resta de la societat.


Terrassa, 13 de gener de 2013

Gemma Flotats Ripoll

Directora Escola La Roda